Registration open @ 2018
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
  • Question 1:
   Question 2:
   Question 3:
   Question 4:
   Question 5:
   Question 6:
   Question 7:
   Question 8:
   Question 9:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
  • Question 1:
   Question 2:
   Question 3:
   Question 4:
   Question 5:
   Question 6:
   Question 7:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
   Question 16:
   Question 17:
   Question 18:
   Question 19:
   Question 20:
   Question 21:
   Question 22:
   Question 23:
   Question 24:
   Question 25:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
   Question 16:
   Question 17:
   Question 18:
   Question 19:
   Question 20:
   Question 21:
   Question 22:
   Question 23:
   Question 24:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
   Question 16:
   Question 17:
   Question 18:
   Question 19:
   Question 20:
   Question 21:
   Question 22:
   Question 23:
   Question 24:
   Question 25:
   Question 26:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
   Question 16:
   Question 17:
   Question 18:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
   Question 16:
   Question 17:
   Question 18:
   Question 19:
   Question 20:
   Question 21:
   Question 22:
   Question 23:
   Question 24:
   Question 25:
   Question 26:
   Question 27:
   Question 28:
   Question 29:
   Question 30:
   Question 31:
   Question 32:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
   Question 16:
   Question 17:
   Question 18:
   Question 19:
   Question 20:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
   Question 16:
   Question 17:
   Question 18:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
   Question 16:
   Question 17:
   Question 18:
   Question 19:
   Question 20:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
   Question 16:
   Question 17:
   Question 18:
   Question 19:
   Question 20:
   Question 21:
   Question 22:
   Question 23:
   Question 24:
   Question 25:
   Question 26:
   Question 27:
   Question 28:
   Question 29:
   Question 30:
   Question 31:
   Question 32:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
  • Question 1 :
   Question 2 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
   Question 16:
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
  • Question 1 :
   Question 2 :
   Question 3 :
   Question 4 :
   Question 5 :
   Question 6 :
   Question 7 :
   Question 8 :
   Question 9 :
   Question 10:
   Question 11:
   Question 12:
   Question 13:
   Question 14:
   Question 15:
   Question 16:
   Question 17:
   Question 18:
   Question 19:
   Question 20:
   Question 21:
 • NCERT Solutions for Class 6,7,8,9,10,11,12

  Just surf through out the webpage of idcoo.in. Its a free access to all the Classes 6th, 7th, 8th, 9th,10th,11th and 12th.

  Solutions of NCERT Syllabus for Mathematics, Science and Social Science ( Including History, Geography and Polity.) are available absolutely FREE here. And the basic freedom with a click on answer button is really responsive and user friendly

  Infact online assistance & guidance is also provided. Just fill the form in contact page to avail the personal guidance from Ideal Coaching absolutely FREE.